Category: 日书

0

神虫

有鬼跟着男女,是神虫变成人,用良剑刺它脖...

12

状神

《日书》 一室人皆毋(无)气以息,不能童...

0

飘风

旋风,古人认为是一种妖异。很多妖怪会化为飘风。

1

地虫

《日书》 一室井血而星(腥)臭,地虫斲于...

1

哀鬼

《日书》 人毋(无)故而鬼取为胶,是是哀...

0

宲宲鬼

人毋故一室人皆疫,或死或病

5

故丘鬼

故丘鬼恒畏人,畏人所,为刍矢以(弋)之,则不畏人矣。

13

疠鬼

一屋子的人都瘙痒,是疠鬼在这里。 《日书...

3

地嶭

《日书》 一室之中,卧者容席以陷,是地嶭...

2

丘鬼

无故鬼住在人房内。 《日书》 人毋(无)...

3

暴鬼

一直责备人的鬼

0

粲迓之鬼

迓疑通牙,疑为露出牙齿 《日书》 人毋(...

5

神狗

《日书》 犬恒夜入人室,执丈人,戏女子,...

3

女鼠

会抱着小鼠追人

0

游鬼

游魂 《日书》 鬼恒逆人,入人宫,是游鬼...